Vergi Sirküleri

2021 Yılı Vergi Sirküleri
2022 Yılı Vergi Sirküleri
2016 Yılı Vergi Sirküleri
2017 Yılı Vergi Sirküleri
2018 Yılı Vergi Sirküleri
2019 Yılı Vergi Sirküleri
2020 Yılı Vergi Sirküleri
2021 Yılı Vergi Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2016-04-12 2016-021 2016-021 Nakdi Sermaye Artışında İndirim Uygulaması 2018-01-13 2017_158 Bireysel katılım yatırımcıları için geçerli olan indirim uygulamasının süresi 5 yıl uzatıldı 2018-01-13 2017_157 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2018-01-13 2017_156 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2018-01-13 2017_155 Binek otomobillerinin ÖTV oranının hesabında kullanılan fiyat aralıkları ile makaronların ÖTV oranı ve tütün fonu tutarında değişiklikler yapıldı 2018-01-13 2017_154 Bankalar tarafından çiftçilere 15 bin liraya kadar kullandırılan kredilerde KKDF kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi 2018-01-13 2017_153 Borsa İstanbulda işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 29 Aralık 2017 tarihli borsa rayiçleri 2018-01-13 2017_152 Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinde KDV uygulaması ve FATİH Projesi kapsamında KDV istisnası hakkında açıklamalar yapıldı 2018-01-13 2017_151 Ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerde ÖİV matrahı ve FATİH projesi kapsamında ÖİV istisnası hakkında açıklamalar yapıldı 2018-01-13 2017_150 2018 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde ödenmesi gereken özel iletişim vergisi tutarı açıklandı 2018-01-13 2017_149 Konut işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 2018 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_148 2018 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_147 2018 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları 2018-01-04 2017_146 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2018 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları 2018-01-04 2017_145 2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi 2018-01-04 2017_144 2018 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_143 2018 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı 2018-01-04 2017_142 2018 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_141 VUK kapsamında 2018 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları açıklandı 2017-12-19 2017_140 7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı 2017-12-19 2017_139 SMM Sevk irsaliyesi gibi belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi 2017-12-19 2017_138 Defter Beyan Sistemi ilgili Tebliğ hakkında 2017-12-16 2017_137 Kira gelirlerinin beyanında kullanılan götürü gider oranı 2017-12-15 2017_135 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01 Temmuz 2018 tarihine ertelendi 2017-12-15 2017_134 Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru süreciyle ilgili değişiklikleri içeren 3 seri numaralı Tebliğ yayımlandı 2017-12-14 2017_133 2016 yılındaki indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade taleplerinin 2017 Kasım Dönemi KDV beyannamesi ile yapılması gerekiyor 2017-12-13 2017_132 E FATURA HAKKINDA 2017-12-12 2017_131 2018 YILI DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA 2017-12-07 2017_130 Adalet Bakanlığına yapılan teslimlerde KDV istisnası ve KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsubu 2017-12-07 2017_129 Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti AGİ uygulaması 2017-12-07 2017_128 Yabancı bayraklı gemilere verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV 2017-12-07 2017_127 Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 7061 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı 2017-12-01 2017_126 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının GYO kazançları için geçerli olan kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı 2017-11-14 2017_122 2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı açıklandı 2017-10-28 2017_120 4691 sayılı Teknokent Kanunun geçici 2 maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı 2017-10-27 2017_119 6552 Sayılı Yapılandırma Kanunu 18 Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 EKİM 2017 2017-10-07 2017_118 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının KDV ve ÖTV Kanunları ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-06 2017_117 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-06 2017_116 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 2017_115 Bakanlar Kurulu Türkiye ve Cebelitarık Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasnın onaylanmasını kararlaştırdı 2017-10-05 2017_114 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanunla ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 2017_113 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 2017_112 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri Nolu Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 2017-09-27 2017_111 6736 sayılı yapılandırma kanunu ödemesi hakkında 2017-09-16 2017_110 7020 sayılı yapılandırma kanunu taksit ödemesi hakkında 2017-08-25 2017_108 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındı. 2017-08-05 2017_102 İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde KDV ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır kapılarına yenileri eklendi 2017-08-05 2017_101 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. 2017-07-24 2017_100 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3 Taksit Ödemesi 2017-07-24 2017_098 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1.Taksit Ödemesi Hk 2017-07-18 2017_094 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi CRS raporlamasında tarihler netleşti. 2017-07-18 2017_093 Emlak vergisi değerlerinin tespitine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına karşı itiraz hakkı 2017-07-15 2017_092 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun 2017-07-07 2017_081 32 sayılı Karara kaldıraçlı işlemlerin yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin düzenleme eklendi 2017-07-07 2017_080 7033 sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler 2017-07-07 2017_079 Cep telefonu bandrol ücretiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ve 7033 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin değerlendirilmesi 2017-07-07 2017_078 Damga Vergisi Harçlar ve Emlak Vergisi Kanunlarında 7033 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 2017-07-06 2017_077 2017 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır 2017-07-06 2017_076 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2017-07-06 2017_075 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2017-06-28 2017_073 KDV iade alacaklarının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup imkanı getirildi 2017-06-28 2017_072 E fatura kapsamındaki mükelleflerin mal ihracında e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017’den itibaren başlıyor 2017-06-28 2017_071 Motorlu kara taşıtı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilât ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi 2017-06-28 2017_070 Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilatların banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi 2017-06-23 2017_068 Yeni Teşvik Hizmetimiz 2017-06-23 2017_067 Resmi Defter Kapanış Tasdiki 2017-06-05 2017_065 Önemli Bilgilendirme 2017-05-27 2017_064 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirim yükümlülükleri 2017-05-27 2017_063 Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı 2017-05-26 2017_062 Bazı alacakların yapılandırılmasını içeren Kanun 7020 sayılı Meclis Genel Kurulunda kabul edildi 2017-05-24 2017_061 2017 Nisan Dönemine ait beyanname ve SGK e bildirge verilmesi sürelerinin uzatılması hakkında 2017-05-22 2017_059 Dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan konut ve işyeri teslimlerindeki KDV istisnasının usul ve esasları belirlendi 2017-05-20 2017_060 İndirimli orana tabi tarım ve iş makinalarının tesliminden kaynaklanan KDV iadeleri yılı içerisinde nakden alınabilecek 2017-05-18 2017_058 6736 sayılı kanun kapsamında Vergi ve SGK yapılandrma 2.taksit ödemesi, 2017 Yılı Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri ve Vergi Levhası internet vergi dairesinden oluşturulması hakkında 2017-05-09 2017_056 017 10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 2017-05-09 2017_055 Mobilyada KDV oranını düşüren beyaz eşyada ise ÖTV oranını sıfırlayan Karar’ın uygulama süresi 30 Eylüle kadar uzatıldı 2017-04-25 2017_052 Tasdik raporları ile karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme yazılarındaki e￾defter tasdik bilgileri ile iadeyle ilişkili belgelerin defter kayıtları hakkında açıklamalar yapıldı 2017-04-20 2017_051 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı 2017-04-18 2016_050 2016 Dönem sonu sonu işlemleri formu 2017-04-17 2017_049 Sat geri kirala sözleşmesinin feshi durumunda fesih tarihine kadar istisna uygulanarak ödenmeyen KDV tutarlarının düzeltilmesine gerek bulunmadığı hakkında mukteza 2017-04-04 2017_045 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2017-04-04 2017_044 Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccarların, çiftçilerden aldıkları ürünlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırıldı. 2017-04-04 2017_043 Türkiye’nin taraf olduğu bazı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının onaylanması uygun bulundu 2017-04-04 2017_042 Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi uzatıldı 2017-03-22 Muhtasar Damga Vergisi Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı 2017-03-20 2017_040 Vergi inceleme raporu ile alınan KDV iadesine yönelik açıklamalar yapıldı 2017-03-15 2017_039 Roaming istisnasının uygulanmasında aranacak belgelere ilişkin açıklamalar yapıldı 2017-03-15 2017_038 Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi 2017-03-10 2017_036 6824 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda bazı değişiklikler yapıldı 2017-03-10 2017_035 6824 sayılı Kanunla dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan konut ve işyeri teslimlerine KDV istisnası getirildi 2017-03-10 2017_034 6824 sayılı Kanun ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi imkanı getirildi 2017-03-10 2017_033 2016 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı 2017-03-04 2017-032 Serbest bölgelerdeki kazanç ve ücret gelir vergisi istisnası ile emlak vergisi muafiyeti uygulamalarında değişiklikler yapıldı 2017-03-03 2017_031 Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başladı 2017-02-25 2017_030 Nakden KDV iadelerinin 5 işgününde yapılmasını sağlayacak artırımlı teminat uygulaması getirildi 2017-02-25 2017_029 KOBİ birleşmelerinde indirimli KV ve TUGS’a kayıtlı gemilerin devrinde istisna uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı 2017-02-25 2017_028 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı. 2017-02-25 2017_027 İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı 2017-02-25 2017_026 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu 2017-02-25 2017_025 DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde iade alınabilecek KDV üst sınırının hesaplanma yöntemi değiştirildi 2017-02-25 2017_024 9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir 2017-02-24 2017_023 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun 2017-02-23 2017_022 Bazı beyaz eşya ile yat kotra tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV oranı yüzde sıfıra indirildi 2017-02-23 2017_021 Yat Kotra Tekne ve gezinti gemileri ile mobilya teslimlerinde KDV oranları düşürüldü 2017-02-22 2017_020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor 2017-02-21 2017_019 KDV Genel Uygulama İndirimin Zamanı değişiklik yapıldı 2017-02-21 2017_018 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı 2017-02-14 2017_016 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı 2017-02-10 2017_015 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin teşvik belgeli yatırımlarla ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler 2017-02-09 2017_014 Yeni Vergi ve SGK Teşviği (687 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi ve Sigorta Prim Teşviği) 2017-02-08 2017_013 2016 Yılı için Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar 2017-02-07 2017_012 6770 sayılı Kanun’un borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksit sürelerini uzatan hükmünün uygulama esasları açıklandı 2017-02-07 2017_011 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 ay uzatıldı 2017-02-06 2017_010 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler 2017-02-06 2017_009 Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 6770 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı 2017-02-03 2017_1990 Önemli Bilgi 2017-01-28 2017_008 2017 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı 2017-01-27 2017_006 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Aralık 2016 tarihli borsa rayiçleri 2017-01-20 2017_005 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2017-01-20 2017_004 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2017-01-18 2017_003 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. 2017-01-18 vergi_2017 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı. 2017-01-18 2017_001 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran 2020-10-13 2018_555 2019 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2020-10-13 2018_444 2018 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2020-10-13 2018_333 2017 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2020-10-13 2018_222 2016 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2019-01-09 2019_022 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2019- 30.06.2019). 2019-01-08 2019_021 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.01.2019- 30.06.2019) 2019-01-07 2019_016 Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tahvil ve Bonolar İle Kira Sertifakalarının 31 Aralık 2018 Tarihli Borsa Rayiçleri. 2019-01-05 2019_015 Alkollü İçeceklere İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarları İle Tütün Fonu Tutarı Yeniden Belirlendi. 2019-01-05 2019_014 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uygulanmak üzere, bazı römork ve yarı römorkların KDV Oranı % 1’e Düşürüldü. 2019-01-05 2019_013 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2019 Yılında Uygulanacak İade Sınırı 14.100 TL Olarak Belirlendi. 2019-01-05 2019_012 2018 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlere Uygulanacak Enflasyon İndirim Oranı % 140,41 Olarak Açıklandı. 2019-01-04 2019_011 Konut, İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İçin, 2019 Yılında Ödenecek Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı. 2019-01-04 2019_010 VUK Kapsamında 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler İle Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezaları Açıklandı. 2019-01-04 2019_009 Bazı Motosiklet ve Bir Yardımcı Motoru Bulunan Tekerlekli Taşıtların ÖTV’si Geçici Olarak Sıfıra İndirildi. 2019-01-04 2019_008 Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı. 2019-01-03 2019_007 2019 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak ÖİV Tutarı Açıklandı. 2019-01-03 2019_006 2019 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarlar İle Vergi Tarifesi Açıklandı. 2019-01-03 2019_005 2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. 2019-01-03 2019_004 Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler Açıklandı. 2019-01-03 2019_003 2019 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları Açıklandı. 2019-01-02 2019_002 2019 Yılında Elde Edilen Ücret ve Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri Açıklandı. 2019-01-02 2019_001 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Açıklandı. 2018-12-28 2018_132 01 Ocak 2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Bazı Önemli Vergisel Düzenlemeler. 2018-12-26 2018_129 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları. 2018-12-26 2018_128 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi. 2018-12-20 2018_127 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere 01.01.2019’dan İtibaren Yapılan Ödemeler Tevkifat Kapsamına Alındı. 2018-12-20 2018_126 Yeni Yılda, Gazete, Dergi, Elektronik Kitap ve Benzeri Yayınların, Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı % 18’e Çıkıyor 2018-12-14 2018_125 2019 Yılı Defter Tasdikleri Hk. 2018-12-14 2018_124 Yurt İçinde Piyasaya Arz Edilen Bazı Ürünlerden “Geri Kazınım Katılım Payı” Tahsiline İlişkin Yasal Düzenleme Yürürlüğe Girdi. 2018-12-07 2018_120 2017 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Taleplerinin 2018 Kasım Dönemi KDV Beyannamesi ile Yapılması Gerekiyor. 2018-12-03 2018_119 Varlık Barışına İlişkin Bildirim, Beyan ve Vergi Ödeme Süreleri 6 Ay Uzatıldı. 2018-12-03 2018_118 Önemli Bilgilendirme 2018-11-30 2018_117 2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri. 2018-11-30 2018_116 2018 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Açıklandı. 2018-11-23 2018_114 Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi İşlemlerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Açıklama Yapıldı. 2018-11-16 2018_112 Türk Lirası Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler Yeniden Belirlendi. 2018-11-13 2018_110 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve İlgili Tebliğ’de Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2018-11-13 2018_109 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzni Harcı Arttırıldı. 2018-11-09 2018_108 TCMB Tarafından Yayınlanan Genelge İle İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2018-11-09 2018_107 2019 Ocak Döneminden İtibaren e-defter Mükelleflerine “Defter Raporu Beratı” Gönderme Zorunluluğu Getirildi. 2018-11-02 2018_106 31.12.2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere, Ticari Araçlarda KDV Oranı, Bazı Binek Otomobillerde İse ÖTV Oranı Düşürüldü. 2018-11-01 2018_105 31.12.2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere, Mobilya Tesliminde KDV Oranı Düşürüldü, Beyaz Eşyada İse ÖTV Oranı Sıfırlandı. 2018-11-01 2018_104 Konut ve İşyeri Teslimlerinde Tapu Harcı ve KDV Oranlarında Yapılan İndirimlerin Süresi 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı. 2018-11-01 2018_103 Eski Nesil ÖKC Kullanan Mükelleflerin Z Raporlarındaki Mali Bilgileri GİB'e Bildirimleri 01 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi. 2018-10-31 2018_102 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelendi. 2018-10-10 2018_101 21 Seri Numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2018-10-10 2018_100 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayınlandı. 2018-10-09 2018_099 Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2018-10-03 2018_097 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 01 Ekim 2018 Tarihinde Başladı. 2018-10-02 2018_096 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı. 2018-09-22 2018_095 VUK Kapsamında Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Yeniden Değerlenmeye Tabi Tutulması İçin Son Tarih 30 Eylül 2018. 2018-09-13 2018_093 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kendi Aralarında Düzenledikleri Sözleşmelerde Bedelin Türk Lirası Olarak Belirlenme Zorunluluğu Getirildi. 2018-09-06 2018_092 Yıllık Tecil Faizi Oranı % 22 Olarak Belirlendi. 2018-09-06 2018_091 Özel Esaslara Tabi Olup KDV Yönünden Vergi Artırımında Bulunan Bazı Mükellefler Genel Esaslara Dönebileceklerdir. 2018-09-05 2018_090 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2 Olarak Belirlendi. 2018-09-05 2018_089 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 2018-09-04 2018_088 Mevduat Faizleri İle Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranlarında Geçici Süreyle Değişiklik Yapıldı. 2018-09-04 2018_087 Yurtdışından Elde Edilen Bazı Kazançlara İlişkin Geçici İstisna Uygulamasının Süresi 6 Ay Uzatıldı. 2018-08-27 2018_084 27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması. 2018-08-17 2018_083 Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı 10.09.2018 Tarihine Kadar % 1'e İndirildi. 2018-08-07 2018_082 Danıştay VDDK, Kar Yedeklerinin Sermayeye İlavesinden Elde Edilen Bedelsiz Hisselerin Kar Payı Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği Yönünde Karar Verdi. 2018-07-31 2018_081 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri Uzatıldı. 2018-07-25 2018_080 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyan Süreleri Uzatıldı. 2018-07-21 2018_079 Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Belirlendi 2018-07-21 2018_078 İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 21 Maddesi Kapsamında Sağlanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Esaslar Belirlendi 2018-07-06 2018_077 7143 Sayılı Kanun’daki “Varlık Barışı” Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklandı. 2018-07-05 2018_076 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.07.2018-31.12.2018) 2018-07-05 2018_075 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.07.2018-31.12.2018) 2018-07-03 2018_073 2018 Yılında Mali Tatil 03-20 Temmuz Tarihleri Arasında Uygulanacaktır. 2018-07-02 2018_072 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran % 19,50 Olarak Belirlendi. 2018-06-29 2018_069 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2018-06-21 2018_068 Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Sirküsü 2018-06-20 2018_067 7103 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı 2018-06-19 2018_066 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. 2018-06-19 2018_065 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı. 2018-06-02 2018_062 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı. 2018-05-28 2018_061 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı. 2018-05-26 2018_060 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili hükümleri. 2018-05-26 2018_059 Yurt dışında getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlenme usul ve esasları belirlendi. 2018-05-26 2018_058 Emtia imha işlemleri süreklilik arz eden mükellefler için geçerli olan değerleme usulü halkında açıklamalar yapıldı. 2018-05-26 2018_057 Gayrimenkullerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri de içeren 7144 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. 2018-05-21 2018_054 7143 sayılı Kanun’un varlık barışıyla ilgili düzenlemeleri. 2018-05-21 2018_053 7143 sayılı Kanun’un matrah ve vergi artırımıyla ilgili düzenlemeleri. 2018-05-21 2018_052 7143 sayılı Kanun vergi alacaklarının yapılandırılması 2018-05-12 2018_051 Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-05-12 2018_50 7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler ışığında eksik gün belgelerinin verilmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusu yayımlandı. 2018-05-12 2018_049 Geçiçi vergi beyannamme verme süresinin uzatılması 2018-05-11 2018_047 İşverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verenlere yapılan ödemelerde gelir vergisinden istisna sınırı 2018-05-09 2018_046 KDV istisnası uygulanacak ve faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılabilecek yeni makina ve teçhizat listesi açıklandı. 2018-05-09 2018_045 Bazı konut teslimlerinde KDV oranı, konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranı geçici olarak düşürüldü. 2018-05-08 2018_044 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı. 2018-05-03 2018_042 Ticaret Sicil kayıtlarında yapılacak işlemlerin Mersis üzerinden yapılması hk. 2018-04-20 2018_041 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma süreleri uzatıldı 2018-04-09 2018_038 Resmi Gazete de yayımlanan 7104 sayılı Kanunun KDV Kanunu ve diğer vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri. 2018-04-05 2018_037 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 2018-03-29 2018_036 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri 2018-03-23 2018_034 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 2018-03-16 2018_033 Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2018-03-14 2018_032 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-03-10 2018_031 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2 Şubat 2018 tarihli Yasa Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri. 2018-03-03 2018_026 27 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri 2018-03-03 2018_025 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasının usul ve esasları belirlendi. 2018-03-03 2018_024 Çok zor durumda olduğu belirlenen vergiye uyumlu mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarına yeni bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirildi 2018-03-03 2018_023 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı 2018-03-03 2018_022 2018 11297 sayılı BKK ile farklı bölgelerde gerçekleştirilecek entegrasyon yatırımlarına bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir. 2018-03-03 2018_021 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 2018-03-03 2018_020 ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için getirilmiş olan indirimli vergi uygulamasına ilişkin birtakım değişiklikler yapıldı. 2018-02-14 2018_012 Yeni torba kanun ile vergi kanunlarında öngörülen düzenlemeler 2018-02-12 2018_010 2017 4 DÖNEM GEÇİÇİ VERGİ UZATILDI 2018-02-07 2018_009 Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapıldı 2018-02-06 2018_008 Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin borçlulardan aldıkları iştirak hissesi ve taşınmazların tesliminde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı 2018-02-06 2018_007 2017 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı 2018-02-06 2018_006 Özel hesap dönemine tabi mükellefler yüklendikleri KDV yi kendi özel hesap dönemlerine göre indirim konusu yapabilecekler 2018-02-05 2018_005 Yap İşlet Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tüneli geçiş ücretlerinin KDV Yüzde 8 düşürüldü 2018-02-05 2018_004 KDV Genel Uygulama Tebliğinin inşaat işlerinde KDV iadesi roaming hizmetlerinde KDV istisnası ve kısmi tevkifat bölümlerinde değişiklikler yapıldı 2018-02-05 2018_003 Dar mükellefler tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV nin beyanı ve ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi 2018-01-22 2018_002 2018 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında 2018-01-20 2018_001 Menkul kıymetlerden 2018 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi 2020-07-07 2020_146 Mali tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlamış olup 20 Temmuz 2020 Pazartesi akşamı sona erecektir. 2020-04-01 2020_058 Covid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan kampanyaya yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirimi. 2020-01-08 2019_199 İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı 2020 Yılında 4.200 TL Olarak Belirlendi. 2019-12-07 2019_201 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. 2019-12-04 2019_200 Gelir Vergisi Kanunu’nun “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 2019-12-03 2019_199 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlıyor. 2019-11-27 2019_192 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren Yasa Teklifi, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı. 2019-11-22 2019_190 Yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarında açılan hesaplarda tevkifat sorumluluğu ve hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçlarında maliyet bildirimine ilişkin düzenlem 2019-11-19 2019_189 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren Yasa Teklifi,Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 2019-11-18 2019_188 YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarının 1 Nisan 2020 'den itibaren elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirildi. 2019-11-09 2019_185 Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlarda uygulanan KDV istisnasının kapsamına ilişkin düzenleme yapıldı. 2019-11-07 2019_184 TÜBİTAK 1501 ve 1507 programlarının yılda iki kez açılacak çağrılarla yürütüleceği duyuruldu. 2019-11-05 2019_183 “Turizm Payı”nın Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2019-10-31 2019_182 Yıllık Tecil Faizi Oranı % 19’a Düşürüldü. 2019-10-22 2019_181 İşe Başlama, Adres Değişikliği, Şube Açılışı ve İşi Bırakma Yoklamaları İle İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı. 2019-10-22 2019/5 iç genelge Gelir İdaresi Başkanlığı İç Genelgesi 2019/5 2019-10-22 2019_180 İşyeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri İle Elektronik Tebligat Uygulamasında Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-21 2019_179 E-fatura, E-arşiv Fatura ve Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Diğer Belgelerle İlgili Tebliğ Yayımlandı. 2019-10-21 2019_178 Elektronik Defter Uygulamasında Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-16 2019_177 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayımlandı. 2019-10-16 2019_175 Meslek Mensubunun Veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı. 2019-10-16 VUK 118 Nolu Sirkü 2019-10-15 2019_174 KDV Kanununun 13 Maddesindeki Bazı İstisnalarda Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-14 2019_172 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran % 18,25 Olarak Belirlendi. 2019-10-08 2019_169 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayımlandı. 2019-10-08 2019_168 Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-08 2019_167 Bazı Davalar Kapsamında Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8’e Düşürüldü. 2019-10-08 2019_166 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5’dan % 2’ye İndirildi. 2019-09-16 2019_163 Propilen Üretiminde Kullanılan Sıvılaştırılmış Propan Teslimlerinde 1 Ekim’den İtibaren ÖTV Alınmayacaktır. 2019-09-10 2019_160 İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı. 2019-09-03 2019_156 2020 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi. 2019-09-03 2019_155 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Uygulamanın Süresi 6 Ay Daha Uzatıldı. 2019-08-27 2019_151 Bazı Sigara ve Tütün Mamullerinin ÖTV Oranları, Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi. 2019-08-27 2019_150 Başta Malul ve Engellilerin Taşıt Alımındaki İstisna Uygulaması Olmak Üzere ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-08-15 2019_149 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-08-15 2019_148 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-08-03 2019_147 7186 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na Eklenen “Varlık Barışı” Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Esaslar Belirlendi. 2019-07-29 2019_146 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 1 Ocak 2020 Tarihine Ertelendi. 2019-07-24 2019_144 Bankaların; Altın, Gümüş veya Platin Kredisi Kullandırılabileceği Kişilerle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı. 2019-07-22 2019_142 “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi. 2019-07-19 2019_141 Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları İçin Harç Tutarı 1.500 TL ye Çıkarıldı. 2019-07-16 2019_137 Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 2019-07-08 2019_134 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayımlandı. 2019-07-08 2019_133 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.07.2019- 31.12.2019). 2019-07-08 2019_132 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.07.2019- 31.12.2019) 2019-07-04 2019_129 2019 Yılında Mali Tatil 2-20 Temmuz Tarihlerinde Uygulanacaktır. 2019-07-01 2019_128 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olarak Belirlendi. 2019-06-19 2019_124 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri. 2019-06-19 2019_123 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2019-06-17 2019_121 Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmeler İle İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlendi. 2019-06-17 2019_120 Hurda Araçlara İlişkin ÖTV İndirimi Tutarları Yeniden Belirlendi. 2019-06-12 2019_115 Hurdaya Çıkarılan Araçlar İle İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı. 2019-06-10 2019_114 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’la Vergi Muafiyet ve İstisnaları Getirildi. 2019-06-10 2019_113 “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Uygulaması 1 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 2019-06-10 2019_112 Gelir ve Kurumlar Vergileri Tam Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygulaması Başlıyor. 2019-05-31 2019_110 Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2019 Günü Sona Eriyor. 2019-05-15 2019_103 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplanması Gereken BSMV’nin Oranı Binde 1 Olarak Belirlendi. 2019-05-04 2019_097 Darülaceze’ye Yapılan İnşaat İşleri ve Bazı Perdelerin KDV Oranları İle Sigara ve Cep Telefonlarının ÖTV Oranları, Hurda Araçlara İlişkin ÖTV İndirim Tutarları Yeniden Belirlendi. 2019-05-03 2019_096 Değişken Faiz Oranı Uygulanan Bir Yıldan Uzun Vadeli Mevduat Faizlerine İlişkin Tevkifat Oranı % 0 (Sıfır) Olarak Belirlendi. 2019-04-18 2019_089 TÜBİTAK TEYDEB Programlarında Bazı Yenilikler Yapıldı. 2019-04-18 2019_088 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına Artık Yalnızca KOBİ’ler Başvurabilecek. 2019-04-18 2019_087 Vergi İndirimi Uygulaması İle İlgili Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi. 2019-04-16 2019_086 2018 Takvim Yılına Ait Dönem Sonu İşlemleri Tarama Formu. 2019-04-16 2019_085 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar. 2019-04-15 2019_083 Kara Taşıtı İmalatçıları İçin Geçerli Olan, İlk Dolum Yağı ve Akaryakıta İlişkin ÖTV İade Uygulamasının Esasları Belirlendi. 2019-04-09 2019_080 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayımlandı. 2019-04-09 2019_079 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler. 2019-03-29 2019_074 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti. 2019-03-28 2019_072 İkinci El Taşıt Ticareti Yapan Mükelleflere, Binek Otomobillerin Alımında Ödedikleri KDV’yi İndirim Hakkı Tanındı. 2019-03-26 2019_071 Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Bazı Kesinti Oranları İle Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği. 2019-03-25 2019_069 Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı. 2019-03-25 2019_068 Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar, Damga ve KDV Beyannameleri İle 2018 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. 2019-03-23 2019_066 İkinci El Taşıt Ticareti Yapan Mükelleflerce % 18 KDV’li Olarak Alınan Taşıtların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı Belirlendi. 2019-03-22 2019_064 Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvil Faizleri İle Döviz Tevdiat Faizlerine İlişkin Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı. 2019-03-21 2019_063 Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi Uzatıldı. 2019-03-18 2019_062 “Vergiye Uyumlu Mükellef”ler İçin Geçerli Olan, Vergilerin Süresinde Ödenmiş Olması Şartına İlişkin Açıklamalar Yapıldı. 2019-03-15 2019_061 İkale Sözleşmesi Kapsamında 27 Mart 2018’den Önce Ödenen Tazminatlardan Kesilen Vergilerin İade Usulü Açıklandı. 2019-03-15 2019_060 Uçuş ve Dalış Hizmetleriyle, Tazminatlardaki İstisna ve İnternet Ortamında Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı Uygulaması Hakkında Açıklamalar Yapıldı. 2019-03-11 2019_059 Uçaklar ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranı % 4’e Düşürüldü. 2019-03-04 2019_057 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Uygulamanın Süresi 6 Ay Uzatıldı. 2019-03-01 2019_056 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-02-28 2019_055 Bazı Kürkler İle Üretilip İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV Oranları Sıfırlandı. 2019-02-26 2019_054 Bilgilendirme. 2019-02-25 2019_053 KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Defter Beyan Sistemi Kayıt Süresi Uzatıldı. 2019-02-22 2019_051 “Geri Kazanım Katılım Payı“nın Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Esaslarda Değişiklikler Yapıldı. 2019-02-22 2019_050 22 Şubat 2019 Tarihinde Yayımlanan 7166 Sayılı Kanun’la Vergi Mevzuatında Gerçekleştirilen Değişiklikler. 2019-02-20 2019_049 “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade” 1 Mart’tan İtibaren Uygulanmaya Başlıyor. 2019-02-18 2019_048 İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarların Ocak Ayı KDV Beyannamesine Dahil Edilmesi Gerekiyor. 2019-02-16 2019_047 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler İçeren 23 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlandı. 2019-02-16 2019_045 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi. 2019-02-14 2019_044 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Gününe Kadar Uzatıldı. 2019-02-08 2019_041 01.03.2019 Tarihinden İtibaren Hasılat Esasına Göre Vergilendirilecek Mükellefler ve Vergi Oranı Belirlendi. 2019-02-02 2019_040 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyla Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlar Açıklandı. 2019-01-31 2019_039 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği. (Seri No.5) 2019-01-31 2019_037 30 Ocak 2019 Tarihinde Yayımlanan 7162 Sayılı Kanun’la Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler. 2019-01-31 2019_035 2019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenilmeksizin Terkini. 2019-01-26 2019_033 Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirim Uygulamasında 2018 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı. 2019-01-25 2019_031 Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyayı Taşıyan Kamyonlar İçin Geçerli Olan ÖTV İstisnası Uygulamasındaki “Standart Yakıt Deposu”nun Tanımında Değişiklik Yapıldı. 2019-01-23 2019_026 18 Ocak 2019 Tarihinde Yayımlanan 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Gerçekleştirilen Değişiklikler. 2021-01-01 2021_001 2021 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 2020-12-31 2020_193 VUK kapsamında 2021 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile bazı parasal büyüklükler açıklanmıştır. 2020-12-31 2020_192 2021 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklanmıştır. 2020-12-31 2020_191 Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2021 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler açıklanmıştır 2020-12-30 2020_190 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2020-12-30 2020_189 7256 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır. 2020-12-28 2020_188 Yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin eğlence vergisinin oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sıfıra indirilmiştir. 2020-12-28 2020_187 Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mayıs/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma 2020-12-28 2020_1688 Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’da değişiklikler yapılmıştır. 2020-12-23 2020_185 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır 2020-12-23 2020_184 Gayrimenkul kiralamalarında tevkifatı oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılmıştır. 2020-12-23 2020_183 Bazı hizmetlerde yıl sonuna kadar uygulanacak olan KDV oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2020-12-23 2020_128 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %16,75 olarak belirlenmiştir. 2020-12-18 2020_180 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. 2020-12-17 2020_178 2021 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Zamanları 2020-11-30 2020_178 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklanmıştır. 2020-11-30 2020_177 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. 2020-11-27 2020_176 Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ yayımlanmıştır. 2020-11-24 2020_175 Ülke bazlı raporlar 2020-11-17 2020_171 Kesinleşmiş borçlara yapılandırma getiren ve vergi mevzuatında bazı değişiklikler içeren Kanun yayımlanmıştır. 2020-11-04 2020_170 TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’yle, vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişiklikler 2020-11-02 2020_169 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen “Vergi alacaklarının yapılandırılması”na ilişkin Kanun Teklifi hükümleri. 2020-10-15 2020_166 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru. 2020-10-07 2020_164 Sahte belge düzenleme riski yüksek olanların mükellefiyetinin terkin edilmesine ilişkin esasları belirleyen tebliğ yayımlanmıştır. 2020-09-30 2020_162 Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. 2020-09-30 2020_161 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür. 2020-09-18 2020_157 İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelen değer artışında “değer artış payı” alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2020-09-17 2020_156 Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Yapılmıştır. 2020-09-05 2020_155 “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de değişiklik yapılmıştır. 2020-09-03 2020_151 Özel okul ve üniversitelerde 01.09.2020-30.06.2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür. 2020-09-03 2020_150 Bazı binek otomobillerinin ÖTV oranları ile ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltilmiştir. 2020-08-01 2020_149 Gayrimenkul kiralamalarındaki vergi tevkifatı oranı 2020 yılı sonuna kadar % 10’a düşürülmüştür. 2020-08-01 2020_148 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürülmüştür. 2020-07-31 2020_147 İzaha davet uygulamasının usul ve esasları yeniden belirlenmiştir. 2020-06-24 2020_144 Defter Tasdiki Kapanış Tarihi Hatırlatması. 2020-06-16 2020_142 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumların TCMB’ye bildirim yükümlülüğü haftalık olacak şekilde değiştirilmiştir. 2020-06-16 2020_141 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %10 olarak belirlenmiştir 2020-06-03 2020_137 Serbest (Döviz) Fonları”nın portföy kazançları üzerinden yapılan stopajın oranı % 0’dan % 15’e çıkarılmıştır. 2020-06-03 2020_136 65 yaş ve üstünde olan bazı mükelleflerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak beyan ve ödeme yükümlülüklerine ilişkin duyuru yayınlanmıştır. 2020-05-29 2020_133 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-Defter beratlarının yükleme süresi uzatılmıştır. 2020-05-29 2020_132 Vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirimin şartlarında 7194 sayılı Kanun’la gerçekleştirilen değişiklikler hakkında açıklamalar yapılmıştır. 2020-05-28 2020_131 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğ yayımlanmıştır. 2020-05-24 2020_130 Finansman bonoları ile varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelirlerden yapılan stopajın oranı % 15’e yükseltilmiştir. 2020-05-24 2020_129 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı % 1’e yükseltilmiştir. 2020-05-23 2020_128 Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankalar Birliğine ‘bankalar tarafından gerçekleştirilen kaydi altın satışları’ üzerinden kambiyo muamele vergisi hesaplanması gerektiğine dair yazı göndermiştir. 2020-05-19 2020_123 Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor. 2020-05-18 2020_121 Türkiye- Arjantin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Protokolü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. 2020-05-15 2020_119 Sigara ve tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. 2020-05-13 2020_117 Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2020-05-12 2020_116 Salgın döneminde yarım kalan teşvik belgeli yatırımlar için ek süre verilebileceğine ilişkin Karar yayımlanmıştır. 2020-05-11 2020_111 Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2020-05-02 2020_102 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır. 2020-04-29 2020_100 E-Defter beratlarının yükleme süreleri hakkında bilgilendirme duyurusu. 2020-04-24 2020_095 Yabancı para cinsinden ödenen BES katkı payları için devlet katkısı oranı 10 olarak belirlenmiştir. 2020-04-23 2020_093 Türkiye-Fildişi Sahili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Protokolü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. 2020-04-21 2020_086 2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. 2020-04-20 2020_081 E-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması. 2020-04-17 2020_079 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. 2020-04-17 2020_077 Koronavirüs salgını kapsamında alınacak ekonomik tedbirleri içeren Kanun Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 2020-04-17 2020_076 Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru. 2020-04-15 2020_074 Dönem Sonu İşlemleri Dış Denetim Formu 2020-04-08 2020_073 Mücbir Sebep Kapsamına Giren Mükelleflere İlişkin İç Genelge. 2020-04-04 2020_064 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması pilot iller dışındaki mükellefler için 1 Temmuz 2020’ye ertelenmiştir. 2020-04-01 2020_056 Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır. 2020-03-30 2020_054 Mücbir sebep hallerinden yararlanan mükelleflerde kısmi katma değer vergisi tevkifatı uygulaması. 2020-03-30 2020_053 Mücbir sebep hükümlerinden faydalanma durumuna ilişkin sorgu ekranı İnteraktif Vergi Dairesi’ne eklenmiştir. 2020-03-27 2020_049 Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalanması. 2020-03-27 2020_048 Konaklama vergisi ve döviz cinsinden ödenecek BES katkı paylarının vergilendirilmesi konusunda düzenlemeler içeren 7226 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 2020-03-26 2020_047 Kolalı gazozlar ile puro ve sigarillo gibi bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. 2020-03-25 2020_045 Covid-19 salgınından etkilenen bazı mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin hususları içeren Tebliğ yayımlanmıştır. 2020-03-25 2020_042 Nisan-Mayıs-Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin mücbir sebep uygulaması hakkında duyuru yapılmıştır. 2020-03-25 2020_041 KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba, Bs formlarının verilme ve e-berat yükleme süreleri uzatıldı. 2020-03-23 2020_038 İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması. 2020-03-23 2020_037 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 01.04.2020-30.06.2020 dönemi için 1’e düşürülmüştür. 2020-03-22 2020_035 GEKAP Beyannamesi verme sürelerinde değişiklik yapılmıştır. 2020-03-20 2020_034 Dijital hizmet vergisi'nin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar. 2020-03-20 2020_032 Muhtasar ve KDV ödemeleri 6 ay süreyle ertelenecek olan mükelleflerin faaliyet alanları ile ilgili açıklama yapılmıştır. 2020-03-20 2020_031 Cumhurbaşkanının, Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla açıkladığı pakette yer alan vergisel düzenlemeler. 2020-03-18 2020_030 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır 2020-03-06 2020_027 Cep telefonlarına Kültür Fonu uygulaması getirilmiştir. 2020-03-04 2020_026 Türk vatandaşı olmayan yolcuların yılda 5 kiloyu aşmamak şartıyla yurda altın getirebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 2020-03-04 2020_025 ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki bazı mallarla ilgili nakden iade taleplerinin _Özel Teminat Sertifikası_ kapsamında yerine getirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. 2020-03-04 2020_024 Külçe metal bakır çinko alüminyum ve kurşun teslimleri ile hurda ve atık teslimlerinde KDV tevkifat oranı yükseltildi 2020-03-02 2020_023 “E-irsaliye” kullanımına ilişkin kılavuz yayımlanmıştır. 2020-03-02 2020_019 Geri kazanım katılım payı (GEKAP) beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılmıştır. 2020-02-28 2020_018 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2020-02-28 2020_017 Kanun Yolundan Vazgeçme 2020-02-28 2020_016 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) 2020-02-26 2020_015 Değerli konut vergisi. 2020-02-26 2020_014 Elazığ’daki depremzedelere AFAD aracılığıyla yapılan bağışların tamamı beyan edilen kazançtan indirilebilir. 2020-02-26 2020_013 Mahsuben iade hakkı bulunan vergiye uyumlu mükellefler'in gelir ve kurumlar vergisi beyanname tarihinden önce başvuru yapmaları gerekiyor 2020-01-30 2020_010 2020 Yılında Tutulacak Ticari defterler ve tasdik zamanları 2020-01-20 2020_009 Sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B kodlu MPHB” için ayrı şifre ve parola alınabilecek. 2020-01-14 2020_005 Mükelleflere “Nihai Tüketici” açıklamasıyla e-Arşiv fatura düzenleme imkânı getirildi. 2020-01-13 2020_004 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2020-01-13 2020_003 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2020-01-13 2020_002 Yurda getirilen ihracat bedellerinin en az %80’inin bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırıldı. 2021-12-31 2021 – 148 2022 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlendi. 2021-12-31 2021 – 147 Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarından Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranı %0 olarak belirlendi 2021-12-31 2021 – 146 Teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle 2022 ilâ 2024 yıllarında yüklenilen KDV’ler iade alınabilecek 2021-12-29 2021 – 145 7349 sayılı Kanun’un; ücretlerdeki gelir vergisi istisnası ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemeleri 2021-12-29 2021 – 144 Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranı %0 olarak belirlendi. 2021-12-22 2021 – 143 2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Süreleri 2021-12-19 2021 – 140 Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı. 2021-12-19 2021 – 139 Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Tecil Uygulaması. 2021-12-17 2021 – 138 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2022 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları. 2021-12-17 2021 – 137 2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi. 2021-12-10 2021_132 Çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2021-12-09 2021_131 Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının hesaplanmasında kullanılacak artış oranı %25 olarak belirlenmiştir. 2021-12-03 2021_127 Ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 2021-12-03 2021_126 Adli yardım kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak belirlendi. 2021-12-03 2021_125 Türkiye ve ABD’nin, yeni vergileme kuralları ile mevcut dijital hizmet vergisinde geçiş süreci kapsamında uzlaşmasına ilişkin ortak beyan. 2021-11-19 2021_124 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı. 2021-11-16 2021_122 2019 takvim yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkfiata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2021 tarihi itibarıyla doluyor. 2021-11-12 2021_118 G20 zirvesinde liderler küresel vergi anlaşmasını onayladı. 2021-11-12 2021_117 İhracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar ile yeni kurulan serbest bölgelerdeki işleticiler için çeşitli muafiyet ve istisnalar getirildi. 2021-11-03 2021_111 İşyeri bildirgesi ekinde SGK’ya elden verilmesi gereken belgeler elektronik ortamda gönderilebilecek 2021-10-27 2021_109 7338 sayılı Kanun’un diğer vergi kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2021-10-27 2021_108 7338 sayılı Kanun’un Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2021-10-20 http://globaldenetim.com.tr/resimler/1634655814_Urun_1.pdf Defter Beyan Sistemi 2021-10-07 2021_104 TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, diğer vergi kanunlarındaki değişiklikleri içeren düzenlemeleri. 2021-10-05 2021_103 TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren düzenlemeleri 2021-10-04 2021_102 1 Ekim’de TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2021-10-01 2021_101 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 1 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu 2021-10-01 2021_098 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. 2021-10-01 2021_097 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. 2021-10-01 2021_095 Kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranı %1’e düşürüldü. 2021-09-07 2021_086 Mega Global Grup Adres Değişikliği 2021-09-06 2021_085 İki yıldan fazla elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından sağlanan kazançlarda stopaj oranı %0 olarak belirlendi. 2021-08-31 2021_080 Çeşitli yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebep haline istinaden 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma yasalarındaki taksit süreleri yeniden belirlendi. 2021-08-27 2021_080 7326 sayılı Kanun kapsamında; borçların yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır. 2021-08-21 2021_078 Özel esaslara tabi olup KDV yönünden vergi artırımında bulunan mükelleflerin genel esaslara geçiş esasları açıklanmıştır. 2021-08-15 2021_074 AFAD aracılığıyla gerçekleştirilen yangın ve sel bağışlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirimi. 2021-08-13 2021_073 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi. 2021-08-13 2021_072 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır. 2021-08-10 2021_071 Yangından etkilenen yerler için yangının başlama tarihinden 1 Kasım 2021 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildi. 2021-07-30 2021_070 Bazı hizmetlerde uygulanan KDV oran indirimlerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-30 2021_069 Gayrimenkul kiralamalarında tevkifat oran indirimlerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-30 2021_068 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-30 2021_067 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-27 2021_066 Yerli ve yabancı film gösterimlerinde %0 oranında eğlence vergisi uygulanmasına ilişkin süre 31 Mayıs 2022’ye uzatılmıştır. 2021-07-23 2021_065 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru. 2021-07-14 2021_061 Kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı kişilere, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirilmiştir. 2021-07-05 2021_060 2021 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. 2021-06-30 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamındaki bildirim süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. 2021-06-30 Konaklama tesislerinde sunulan hizmetlere %1 oranında KDV uygulanmasına ilişkin süre 31 Temmuz 2021’e uzatılmıştır 2021-06-11 2021_057 7326 sayılı Kanun’un “Vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “İnceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili hükümleri. 2021-06-11 2021_056 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı”yla ilgili düzenlemeleri. 2021-06-11 2021_055 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”yle ilgili hükümleri. 2021-06-11 2021_055 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”yle ilgili hükümleri. 2021-06-11 2021_054 7326 sayılı Kanun’un, aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri. 2021-05-25 2021 – 053 Finansman gider kısıtlaması, şirketlerin kendi hisselerini alması durumunda vergileme, hisseleri halka arz edilen kurumlarda indirimli KV oranı konularında açıklamalar yapılmıştır. 2021-05-22 2021 – 052 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunulmuştur. 2021-05-22 2021 – 051 Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girmiştir 2021-05-10 2021_049 Vergi Levhaları 31 Mayıs 2021 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacaktır. 2021-05-07 2021_048 e-Arşiv Fatura ve e-SMM Belgeleri İçin Sistem Üzerinden İptal ve İtiraz Bildirimi Taleplerini Oluşturmak Mümkün Hale Getirilmiştir. 2021-05-03 2021_046 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması 2021-05-03 2021_044 Evde ürettikleri malları internette satanlara ilişkin vergi muafiyeti ile yurt dışına mal satan gerçek kişiler için geçerli olan indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 2021-05-03 2021_043 Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren 7318 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 2021-04-30 2021_041 Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı 30.06.2021 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. 2021-04-23 2021_039 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır. 2021-04-22 2021_038 Kurumlar vergisi oranı ile 6183 sayılı Kanun ve ÖTV Kanunu’nda değişiklikler içeren 7316 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 2021-04-21 2021_037 Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. 2021-04-02 2021_035 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. 2021-03-10 2021_033 2 Mart 2021’den itibaren tekrar faaliyete başlayan mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğine ilişkin duyuru yapılmıştır. 2021-02-26 2021_032 Ülke Bazlı Raporların (CbCR) verilme tarihi ertelenmiştir. 2021-02-16 2021_031 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin düzenlemelerinde değişiklikler yapılmıştır. 2021-02-11 2021_030 Elektronik belgelere ilişkin hükümlerin yer aldığı 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. 2021-02-09 2021_029 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2020 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklanmıştır. 2021-02-08 7263 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. 2021-02-08 2021_027 Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesindeki %85 oranının 2020 yılında %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 2021-02-06 2021_026 34 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 2021-02-04 2021_025 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır. 2021-02-04 2021_024 Finansman gider kısıtlaması oranı %10 olarak belirlenmiştir. 2021-01-30 2021_022 Riskli Yapı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Düşürülmüştür. 2021-01-25 2021_021 Elektronik belgelerin Ba Bs formlarında bildirilmesi uygulamasına 2021 Temmuz ayından itibaren son verilmektedir. 2021-01-25 2021_020 İçişleri Bakanlığınca faaliyetlerine tamamen ara verilen veya tamamen durdurulan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 2021-01-16 2021_015 Değerli konut vergisi”nin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlanmıştır. 2021-01-12 2021_014 Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikleri 2021-01-08 2021_013 Ocak – Şubat - Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması 2021-01-08 2021_012 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması 2021-01-08 2021_010 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları. 2021-01-08 2021_010 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları. 2021-01-08 2021_009 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2020 tarihli borsa rayiçleri. 2021-01-02 2021_008 Meslek mensuplarınca (SM, SMMM ve YMM) 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayınlanmıştır. 2021-01-01 2021_007 2021 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlenmiştir. 2021-01-01 2021_006 Konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 2021 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları 2021-01-01 2021_004 2021 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklanmıştır. 2021-01-01 2021_003 2021 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklanmıştır. 2021-01-01 2021_002 2021 yılında uygulanacak harç tutarları 2022-01-09 2022-6 KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı. 2022-01-09 2022-6 KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı. 2022-01-16 2022 – 8 İnternet ortamında sosyal içerik üretenler ile uygulama geliştirenlerin kazanç istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 2022-01-16 2022 – 7 Enflasyon düzeltmesinde erteleme ve kur korumalı mevduatlardan elde edilen gelirlere kurumlar vergisi istisnası içeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 2022-01-03 2022 – 2 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %15,75 olarak belirlendi. 2022-01-03 2022 – 1 31 Aralık 2021’de sona eren varlık barışına ilişkin süreler 6 ay uzatıldı.